Monteringsanvisningar

Montering

För en lyckad montering av din garageport är det viktigt att tillräckliga ytor finns tillgängliga i ditt garage. Normalt krävs 100 mm utrymme mellan portöppningen och garagets innervägg på vardera sida samt 120, 140 eller 200 mm mellan portöppningens överkant och garagets innertak (beroende på portstorlek). För en optimal montering skall porthålet (BxH) vara lika stort som porten du beställer. Om det nödvändiga utrymmet saknas behöver du anpassa portöppningen så att porten får plats. Tänk även på att det måste finnas utrymme uppåt längs hela portens längd i öppet läge. Lampor eller lysrörsarmaturer kan vara i vägen.Det måste finnas en tillräckligt stadig karm eller liknande att fästa portens L-skenor i. Ovanför portöppningen måste motorskena och ibland även torsionsfjädrar kunna fästas ordentligt, beroende på portstorlek. I taket måste fästpunkter finnas för de horisontella skenorna och motorskenan, endast gipsskivor är inte tillräckligt starkt att fästa i. Det bör även finnas ett jordat 230 V-uttag i närheten av motorn (ca 1 m). Om det saknas går det såklart att använda skarvsladd istället.OBS! Du skall välja den portstorleken vars namn stämmer överens med din öppning. Om din öppning exempelvis är 2500 mm bred och 2100 mm hög väljer du porten som heter "Garageport 2500 x 2100".